15. İstanbul 2021 İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması

Şartname

15. İSTANBUL İTHİB ULUSLARARASI KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2021

I. KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU

A. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Yarışmaya iştirak edecek adayların aşağıdaki şartları haiz olmaları gerekmektedir.

  • 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış olmak. (Doğum tarihi 01/01/1986 ve daha sonra olanlar.)
  • Üniversite, yüksekokul veya münhasıran tasarımla ilgili eğitim veren diğer derecelerdeki okullarda eğitim görüyor olmak veya bunlardan mezun olmak. Yarışma ayrıca tekstil alanında çalışan profesyonellere de açıktır.
  • İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği çalışanı veya çalışanların birinci dereceden akrabası olmamak.
  • İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından daha önce düzenlenmiş olan Kumaş Tasarım Yarışmalarında ve diğer İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenmiş olan Tasarım Yarışmaların da ilk üç dereceye girmemiş olmak.

B. TASARIMLARDA ARANAN ŞARTLAR

Yarışmaya sunulacak tasarımların aşağıdaki şartları haiz olması gerekmektedir.

  • Yarışma temasına ve teknik şartlara uygun dört farklı tasarım sunulmalıdır.
  • Tasarımlar ticarete konu olmamış, endüstriyel olarak üretilebilir ve uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

C. BAŞVURU

  • Başvurular 25 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar www.kumastasarimyarismasi.org internet sitesi üzerinden oluşturulacak başvuru dosyası ile yapılmalıdır.
  • İnternet sitesinden yapılan başvuruda tasarımlar PDF veya MS Powerpoint dosyası biçiminde sunulmalıdır.
  • Tasarım, moodboard ve teknik detaylar üzerinde adayların isim ve adres gibi kişisel bilgileri bulunmamalıdır. Adayların kişisel bilgileri internet sitesi başvuru aşamasında girilmelidir. Ayrıca özgeçmiş dosyası sisteme yüklenmelidir.
  • Başvurusu esnasında tasarımların yanı sıra teknik detaylar ve moodboard da sunulmalıdır.

II. YARIŞMA AŞAMALARI

A. BİRİNCİ DEĞERLENDİRME

30 Haziran 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan ön jüri değerlendirmesinde, adayların internet ortamında sundukları başvuru dosyaları, adayların isimleri ve bilgileri gizli olacak şekilde incelenerek birinci değerlendirme yapılacak ve ikinci değerlendirme aşamasına kabul edilecek 20 aday belirlenecektir. Değerlendirme sonuçları www.kumastasarimyarismasi.org internet sitesinde ilan edilecektir.

B. 20 FİNALİST İÇİN NUMUNE ÜRETİM AŞAMASI

Ön jüri tarafından ikinci değerlendirme aşamasına kabul edilen 20 adayın tasarımlarını 20*20, 40*40 veya 50*50 ölçülerinde fiziki numune haline getirildikten sonra elden ya da ödemeli kurye vasıtasıyla İTKİB Genel Sekreterliğine en geç 27 Temmuz 2021 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

C. İKİNCİ DEĞERLENDİRME

Jüri fiziki numuneler üzerinden ikinci değerlendirmesini 10 Ağustos 2021 Salı günü yapacaktır. İkinci değerlendirmede, adaylar tasarımlarını jüriye sözlü olarak sunacaklardır. Adaylar ile görüşme, taleplerine istinaden telekonferans şeklinde yapılabilecektir. Jüri ikinci değerlendirme sonucunda finale kalacak on adayı belirleyecektir. Sonuçlar aynı gün internet sitesinde ilan edilecektir.

D. 10 FİNALİST İÇİN ÜRETİM AŞAMASI

Final aşamasına kalan on adayın tasarımları İTHİB tarafından belirlenecek üreticilerin desteği ile endüstriyel nitelikte üretilmiş kumaş haline getirilecektir. Üretilen kumaşlar, yine İTHİB tarafından belirlenecek sektör uzmanları tarafından, kıyafete dönüştürülecektir. Tasarımları üretim aşamasına kalan adayların üretici ile beraber çalışabilmeleri için seyahat ve konaklama giderleri talep etmeleri halinde organizasyon tarafından karşılanacaktır.

E. FİNAL AŞAMASI

Yarışma finali 12 Kasım 2021 Cuma günü yapılacaktır. 10 finalistin kıyafete dönüştürülen 4’er tasarımı ilk olarak final jürisine özel bir ön sunum ile gösterilecektir. Jüri özel sunumundan sonra tasarımlar aynı gün gerçekleştirilecek final gecesinde jüri ve davetlilere bir defile ile sunulacaktır. Jüri tarafından ödüle değer bulunan tasarımlar defile sonrasında ilan edilecektir. On finalistin final günü için İstanbul’a geliş gidiş ve konaklama giderleri organizasyon tarafından karşılanacaktır.

III. ÖDÜLLER

A. PARA ÖDÜLÜ

Birinci olan yarışmacıya 70.000 TL*, ikinciye 35.000 TL** ve üçüncüye 20.000 TL*** para ödülü verilecektir. Para Ödülleri, ödüllerin açıklanmasını takip eden bir ay içinde sahiplerine verilecektir.

* 7.600 Euro karşılığı TL ödenecektir.
** 3.800 Euro karşılığı TL ödenecektir.
*** 1.900 Euro karşılığı TL ödenecektir.

B. YARIŞMA ÖZEL ÖDÜLLERİ (SADECE TÜRK VATANDAŞLARINA)

İlk üç Finalist arasından Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek yarışmacıya, İTHİB tarafından belirlenecek tasarımla ilgili bir eğitim kurumunda, %90 devamlılık ve başarı şartıyla yurtdışı eğitim hakkı tanınacaktır.

C. DİĞER ÖDÜLLER

İlk üçe giren yarışmacılara ayrıca, Première Vision Paris fuarını ziyaret, 6 Ay yabancı dil eğitimi imkanı sağlanacaktır.

IV. KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Finale kalan yarışmacılar, yarışmaya sundukları tasarımların fikri mülkiyet hakları ile her türlü telif, marka ve lisans haklarının tamamının bizzat kendilerine ait bulunduğunu ve işbu tasarımların yayınlama ve çoğaltma dâhil olmak üzere bir yıl süre ile hiçbir koşul ve bedel talep etmeksizin İTHİB tarafından kullanılmasına muvafakat ettiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında İTHİB’den hiçbir talepte bulunamazlar.

Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıca her bir yarışmacı yarışmaya gönderdikleri yapıtların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını beyan eder ve gerekli özelliklerini şartnamelere uygun biçimde belirtirler. Projenin kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde tasarım ödül almış ise ödül geri alınır ve İTHİB bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanları rücuen tazmin etme hakkına sahiptir.

İTHİB belirtilen ödüllerde, yarışma takviminde, jüri üyelerinde ve diğer tüm yarışma esasları ve koşullarında gerekli gördüğü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

V. ORGANİZATÖR YÜKÜMLÜLÜKLERİ

15. İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından organize edilmektedir. Adaylar tarafından başvuru esnasında İTHİB’ e teslim edilen malzemeler adayların talebine istinaden iade edilebilecek olup, Final Gecesi organizasyonundan itibaren 1 yıl içinde geri alınmayan başvuru dosyaları Birlik tarafından imha edilebilecektir.

VI. İLETİŞİM

Organizasyonun Sekretaryası, İTKİB Genel Sekreterliği tarafından yapılmaktadır. Sekretarya ile aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak irtibata geçilebilir.

İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil Fuarlar Şubesi

Çoban Çeşme Mevkii Sanayii Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok PK: 34196
Yenibosna - Bahçelievler / İstanbul / TÜRKİYE

Selin DERELİ / +90 212 454 02 66

+90 212 454 02 00

[email protected]

www.kumastasarimyarismasi.org